Informační management, mastering a řízení dat

Implementujte správu kmenových dat (master data management), datovou kvalitu a integraci v řádu měsíců, nikoli let. Měřte čas ve kterém získáte hodnotu v týdnech, ne v měsících.

Omni-Gen poskytuje jednotnou, lokálně nebo v cloudu instalovanou platformu pro vytváření aplikací, které kombinují integraci dat, datovou kvalitu a správu kmenových dat - ve zlomku času, který obdobné projety vyžadovaly dříve. Výhody jsou obrovské: čas pro typické projekty může být zkrácen z let na měsíce nebo dokonce týdny.

Tři různé edice pokrývající různé potřeby

Omni-Gen je k dispozici ve třech edicích:

  • Integration Edition obsahuje výkonné aplikace a funkce pro integraci dat, které zajišťují bezproblémový přístup do libovolné aplikace nebo úložiště dat, pro umožnění rychlé tvorby rozsáhlých a obsáhlých integračních architektur.
  • Data Quality Edition rozšiřuje Integration Edition a prostřednictvím pokročilé funcionality pro datovou kvalitu zajišťuje informační úplnost, platnost, konzistentnost, aktuálnost a přesnost napříč všemi systémy, lidmi a procesy.
  • Master Data Management Edition kombinuje schopnosti Data Quality Edition s výkonnými funkcemi pro správu dat pro rychlé vytváření a efektivní údržbu jednotného pohledu na klíčové entity ze všech informačních zdrojů.

Podpora nejlepších praktik

Business se může ujmout řízení aktivit v oblasti modelování požadavků na čištění a mastoring dat.

Zajištění robustní a spolehlivé implementace.

Vývoj pro aplikací pro správu, mastering a řízení dat může být automatizován.

Zlepšení transparentnosti a efektivity

Uživatelé získají kompletní, webově zobrazitelný master rekord s historií.

Umožnění celopodnikové správy dat

Celá organizace bude moci používat jediný kompletní, konzistentní a jednotný pohled na data.

Omni Governance Console

Omni Governance Console je rozhraní k Omni-Genu pro business uživatele, které jim umožní zobrazovat, monitorovat, porovnávat, a vytvářet reporty nad klíčovými daty; identifikovat a opravit chybné záznamy; a vytvořit kompletní, webově zobrazitelný master rekord s historií.

Přečtěte si více o Omni-Genu (Aj)