Lepší data znamenají důvěryhodné informace, ne nesrovnalosti v datech. Lepší analytika jsou informace na základě kterých se můžete rozhodovat, ne spousta dashboardů. Lepší data a analytika mohou změnit vaši organizaci tím, že dáte vice lidem možnost dělat lepší rozhodnutí.

Produkty Information Builders instalované in-house a nebo v cloudu harmonizují data za účelem poskytování přesných informací, vizualizují data pro lepší porozumění, distribuují tyto informace všem, kteří dělají rozhodnutí, a v neposlední řadě umožňují data prostřednictvím informačních aplikací pro zákazníky a partnery. Získejte více informací o jednotlivých produktových rodinách Information Builders níže.

Web FOCUS je nejvíce flexibilní a všudypřítomná BI a analytická platforma, schopná dodávat širokou škálu řízených analytických nástrojů, aplikací, reportů a dokumentů vybraným a nebo všem uživatelům. Jedná se o strategickou technologii, která přináší celou řadu analytických a provozních výhod uvnitř i vně podniku, ať pro management, analytiky, liniové pracovníky a nebo partnery a zákazníky.

Platforma pro Data management od Information Builders se skládá ze tří řešení, která umožňují uživatelům přistupovat k datům, profilovat, obohacovat a čistit je a nebo vytvářet master záznamy: Omni-Gen™ poskytuje převratnou technologii, která umožňuje business uživatelům a IT společně definovat a řídit nejdůležitější datové domény. iWay Big Data Integrator využívá Hadoop pro masivně paralelní integraci dat a transformace. iWay nástroje poskytují základní technologie pro libovolný typ integrace: interní nebo business-to-business, datově nebo aplikačně orientovanou, dávkovou a nebo v reálném čase probíhající, a další.

Information Builders aplikace pro informační management umožňují organizacím dosáhnout širokou dostupnost, spolehlivost a konzistenci jejich dat. Komplexní integrace dat je jednodušší, její kvalita je zajištěna a správa zajišťuje její udržitelnost. Tyto aplikace poskytují business uživatelům přátelské rozhraní pro optimalizaci kvality a struktury investic do dat; prohlížení, monitorování, srovnávání a reporting nad kritickými; identifikaci a opravu nesprávných informací; a vytvoření kompletního, webově zobrazitelného master rekordu s historií.