Web FOCUS je nejvíce flexibilní a všudypřítomná BI a analytická platforma, schopná dodávat širokou škálu řízených analytických nástrojů, aplikací, reportů a dokumentů vybraným a nebo všem uživatelům. Jedná se o strategickou technologii, která přináší celou řadu analytických a provozních výhod uvnitř i vně podniku, ať pro management, analytiky, liniové pracovníky a nebo partnery a zákazníky.