Information Builders aplikace pro informační management umožňují organizacím dosáhnout širokou dostupnost, spolehlivost a konzistenci jejich dat. Komplexní integrace dat je jednodušší, její kvalita je zajištěna a správa zajišťuje její udržitelnost. Tyto aplikace poskytují business uživatelům přátelské rozhraní pro optimalizaci kvality a struktury investic do dat; prohlížení, monitorování, srovnávání a reporting nad kritickými; identifikaci a opravu nesprávných informací; a vytvoření kompletního, webově zobrazitelného master rekordu s historií.