„To vše je součástí našeho strategického cíle využití technologií k podpoře efektivity zaměstnanců, s tím jak přibližujeme výrobu blíž a blíž k analýzám a sledování trendů v reálném čase. Information Builders chápe naši vizi a vyvíjí WebFOCUS tak, že nám pomáhá dosáhnout našeho cíle.”

Scott Franzel
Ředitel IT



OFS Brands | Huntingburg, IN

Společnost zajišťující vybavování kanceláří a logistické služby se zaměřením na společenskou odpovědnost s důrazem kladeným na lepší design a inovace.

OFS Brands poskytuje mobilním uživatelům dashboardy dostupné na všech zařízeních
Výzva

Jak vytvořit interaktivní reporty, které umožní adhoc dotazy, vizualizaci dat a dril down, když standardní reporty rozesíláte e-mailem?

Řešení

Vytvoření reportů a dashboardů poskytujících přehled o aktivitách společnosti a jejich zpřístupnění mobilním prodejcům a analytikům v různých odděleních včetně jednotlivých částí dodavatelského řetězce a výroby.

Úspěch

WebFOCUS umožňuje uživatelům v rámci celého podniku generovat podrobné reporty s cílem zlepšit zákaznický servis a kvalitu produktu a současně dává IT oddělení prostor k řešení strategických iniciativ.

Produkty

WebFocus, Developer Studio, InfoAssist, Mobile BI, Školení a Profesionální služby.