„Zakoupili jsme celopodnikovou licenci od společnosti Information Builders, protože jsme byli přesvědčeni, že WebFOCUS bude vhodný pro širokou škálu reportingových aplikací.“

Kimberly Martin
Group Executive, Komerční TechnologieMastercard | St. Louis, MO

Provozovatel nejrychlejší platební sítě spojující spotřebitele, finanční instituce, obchodníky, vlády a podniky po celém světě.

MasterCard zvyšuje pružnost, snižuje náklady, a prosazuje integritu
Výzva

Předchozí reportingové nástroje MasterCard vyžadovaly detailní porozumění dat a jejich restriktivní licenční politika omezovala možnosti rozšíření do dalších oblastí využití v rámci společnosti.

Řešení

Vyvinout cílené reportingové řešení pro mnoho částí firmy, který umožní dodat zaměstnancům a zákazníkům neomezené množství BI zdrojů.

Úspěch

Bezpečná a škálovatelná architektura pro reporting, která zvyšuje jeho flexibilit, snižuje administrativní náklady a vynucuje integritu dat.

Produkty

WebFocus, Active Technologies, ReportCaster, Školení a Profesionální služby.

Více o Mastercard