„Ihned z počátku jsme si povšimnuly osobního nasazení, který Informations Builders vkládali do svých prezentací a vztahu, který jsme od počátku vytvářeli. Tím, že se soustředili na řešení našich specifických problémů nás přesvědčili o tom, že nám naslouchají. Bylo nám jasné, že jsme nalezli dodavatele, který se nám bude dlouhodobě poskytovat své služby.”

Stephanie Dennon
BI Lead – Informační systémy pro finanční řízeníFred Hutchinson - Centrum pro výzkum rakoviny | Seattle, WA

Světový lídr v oblasti výzkumu prevence, detekce a léčby rakoviny a dalších život ohrožujících onemocnění.

Fred Hutchinson využívá InfoApps ™ pro zjednodušení přístupu k aktuálně dostupným informacím
Výzva

Jak řídit více projektů a zajistit jim jednoduchý přístup ke kvalitním a aktuálním datům. Jak sledovat výkonnost organizace a řídit náklady. Nalézt škálovatelnou platformu pro vizuální interakci s daty.

Řešení

Uživatelsky přívětivé analytické prostředí využívá InfoApps ™ pro efektivní přístup k aktuálním provozním a finančním informacím, a rozšiřuje samoobslužný reporting do celého podniku.

Úspěch

Uživatelé mají k dispozici vizualizovaný reporting. Klíčová finanční data jsou prezentována prostřednictvím webového portálu. Filtrovaná a analyzovaná aktuální data jsou snadno zobrazována formou grafů, diagramů a tabulek bez potřeby asistence ze strany IT.

Produkty

WebFocus, Portal, iWay Data Migrator, Profesionální služby a partnerské řešení od RDC Business Solution.