„WebFOCUS zpřístupňuje manažerům našich prodejen dříve nedostupná data. Naše reporty jsou včasnější, přesnější a konzistentnější. Je to opravdu rozdíl, který se pozitivně projevil v každodenním provozu.”

David Glasscock
Ředitel podpory provozuAutoZone | Memphis, TN

Přední prodejce a distributor automobilových náhradních dílů a příslušenství v USA

AutoZone zvýšila obrátky s Big Data analytikou
Výzva

Jak poskytnout manažerskému týmu a také jednotlivým manažerům prodejen na vyžádání přístup k provozním datům?

Řešení

Nasazením webového reportingového prostředí, které může celopodnikově dodávat širokou škálu informací – od reportingu HR školení po reporting spokojenosti zákazníků.

Úspěch

Poskytované informace jsou nyní včasnější, přesnější a konzistentnější, což umožňuje společnosti reagovat na tržní potřeby s daleko větší pružností.

Produkty

WebFocus, ReportCaster, iWay adaptéry pro DB2 a Informix a Profesionální služby.