„Information Builders na nás velmi zapůsobili širokou funkčností a pružností jejich analytické platformy a také jednoduchým modelem licencování.”

Marcel Schlatter
Head of Finance ServicesPostFinance | Berne, Švýcarsko

Přední retailová švýcarská finanční instituce, první v počtu transakcí.

PostFinance získalo rychlou návratnost investic díky analytické platformě WebFOCUS
Výzva

Co dělat, když vaše stávající BI platforma postrádá funkčnost a flexibilitu, což má za následek těžkopádný reporting a malé využití uživateli?

Řešení

Vytvoření nové výkonné manažerské platformy, která bude analyzovat a přistupovat k datům prostřednictvím dashboardů a současně bude pružně poskytovat data k relevantním událostem pro interní reporting.

Úspěch

WebFOCUS zlepšil interní efektivitu, zákaznické služby a poskytnul soběstačnost celé komunitě uživatelů.

Produkty

WebFOCUS, Portal, Active Technologies, SAP a DB2 adaptéry.

Více o PostFinance